Tuesday, September 7, 2021

Sisa Michalidesová - Majster a Margaréta (2021)

1. Aňuška už rozliala... 05:01
2. Varieté 00:40
3. Majster a Margaréta 05:04
4. Môže žiť hlava bez tela? 04:08
5. Byt č. 50 00:19
6. Lietajúce prasa 05:33
7. Čierny kocúr 01:15
8. Pilátova dilema 09:16
9. Prebudenie na Jalte 01:11
10. Frida 04:02
11. W 01:50
12. Kritik 04:54
13. Odpustenie a večný pokoj 06:26

Sisa Michalidesová – compositions /1-13/, flute /1, 3, 6, 8, 10, 13/,
recorder /8/, vocal /10/, synth vocal /6, 12/, keyboard /4/,
Spitfire BBC sample library /2, 5, 7, 9, 11/
Pavol Bereza – guitar /1, 3, 4, 6, 8, 10, 13/
Ľuboš Šrámek – piano /3, 6, 8, 12, 13/, Fender Rhodes /1, 4, 6, 8, 12/
Peter Preložník – keyboards /1, 3, 6, 8, 10, 12, 13/, piano /10/
Róbert Vizvári – bass guitar /1, 3, 6, 8, 12/
Marián Ševčík – drums /1, 3, 6, 8, 12/
Igor Sabo – percussions /1, 3, 8, 10, 13/, drums /4, 10/
Martin Gašpar – double bass /4, 10/
Juraj Griglák – double bass /13/
Linda Ballová – vocal /4, 8, 13/
Peter Adamov – vocal /13/
Mária Kmeťková – harp /12/
Kornél Fekete-Kovács – flugehorn /3, 10/
Andrej Šeban – guitar /12/
Stanislav Palúch – violin /1, 6/
Mucha Quartet /13/
Juraj Tomka – violin
Jozef Ostrolucký – violin
Veronika Prokešová – viola
Pavol Mucha – cello
Nikolaj Nikitin – clarinet /2, 11/
Viktória Strelcová – violin /9/
Peter Konečný – lyrics /10, 13/